Kütüphane ve Dokümantasyon

Anasayfa > Dokümanlar > Formlar > Kütüphane ve Dokümantasyon
KD.FR.001.Kayıp Kitap Formu
KD.FR.002.Evrak İmha Formu
KD.FR.003.Yayın Talep Formu
KD.FR.004.Vardiya Yol Bildirim Formu
KD.FR.005.Fazla Mesai Yemek Ücreti Bildirim Formu
KD.FR.006.Asistan öğrenci Puantajı
KD.FR.007.Sınav Zarf Tutanağı
KD.FR.008.Evrak İmha Formu
KD.FR.009.Arşiv Devir Formu
KD.FR.010.Ödünç Belge Formu
KD.FR.011.Öğrenci Yayın Talep Formu