Genel İşler

Anasayfa > Dokümanlar > Formlar > Genel İşler
Gİ.FR.001.Bilimsel Yayın Durumu Bildirim Formu
Gİ.FR.002. Ders İptal ve Telafi Formu
Gİ.FR.003.Fazla Mesai Yemek Bildirim Formu
Gİ.FR.004.BEDEK Başvuru Formu
Gİ.FR.005.Öğrenim Durumu Bildirim Formu
Gİ.FR.006.Kişisel Verilerin Korunumu Başvuru Formu
Gİ.FR.007.Ders Müfredatı Güncelleme Formu
Gİ.FR.008.Proje Başvuru Formu
Gİ.FR.009.Hakem Değerlendirme Formu