Temel Değerler

Anasayfa > Kurumsal > Temel Değerler
Temel Değerler

Yenilikçilik
Gelişen teknolojileri yakından takip ederek, eğitim programları vasıtasıyla  öğrencilerimize yansıtmak

Öğrenme Merkezli Olmak
Öğrencilerimizde öğrenme ihtiyacı ortaya çıkarmak suretiyle öğrenme konusunda istekli olmalarını sağlamak

Katılımcılık
İşverenler başta olmak üzere, toplumun ve bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak   eğitim vermek

Sürekli Gelişme
Eğitim programları ve yönetimde  daha  ileriye gitmek için çaba ve arayış içinde olmak

Kalite
Eğitim ve Kurumsal yönetim  iş süreçlerini,  kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütmek suretiyle güvence altına almak

Toplumsal Sorumluluk
Öğrencilerimize, mezun olduklarında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacak şekilde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak şekilde eğitim, uygulama ve sosyal sorumluluk fırsatı sunmak

Duyarlılık
Öğrencilerimize  mesleklerin icrasında, doğa, tarih ve kültürel değerler ile  dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.