Kurum İçi Değerlendirme (KIDR) Belgeleri

Anasayfa > Dokümanlar > Kurum İçi Değerlendirme (KIDR) Belgeleri
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 2.0)
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 1.4)
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm: 1.2)
Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları
Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu
Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği
Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği
Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu
Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu