Anketler

Anasayfa > Raporlar ve Planlar > Analiz Raporları > Anketler
KYS.FR.004.EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
KYS.FR.017.Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu
Öİ.FR.022.Mezun Öğrenci Değerlendirme Anketi Formu