Genel İşler

Anasayfa > Dokümanlar > Formlar > Genel İşler
Gİ.FR.001.Bilimsel Yayın Durumu Bildirim Formu
Gİ.FR.002. Ders İptal ve Telafi Formu
Gİ.FR.003.Fazla Mesai Yemek Bildirim Formu
Gİ.FR.004.BEDEK Başvuru Formu
Gİ.FR.005.Öğrenim Durumu Bildirim Formu
Gİ.FR.007.Ders Müfredatı Güncelleme Formu
Gİ.FR.008.Proje Başvuru Formu
Gİ.FR.009.Hakem Değerlendirme Formu
Gİ.FR.011.Proje Destekleme Sözleşmesi
Gİ.FR.012.Yürütücü Geliştirme (Ara) Rapor Formu
Gİ.FR.013.Gelişme (Ara) Rapor Değerlendirme Formu
Gİ.FR.014.Sonuç Raporu
Gİ.FR.015.Sonuç Raporu Değerlendirme Formu
Gİ.FR.016.BAP Araştırmacı Ayrılma Formu
Gİ.FR.017.Yürütücü Değişikliği Formu
Gİ.FR.018.Asistan Öğrenci Puantajı
Gİ.FR.019.Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü-Mezun Öğrenciler Yetkinlik Düzeyi Değerlendirme Anketi
Gİ.FR.020.Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü-Aşçılık Pr. Öğrencileri Yetkinlik Düzeyi Değerlendirme Anketi
Gİ.FR.021.Program Danışman Kurulu Katılımcı Tutanağı
Gİ.FR.022.Program Danışman Kurulu Öğrenci Katılım Formu
Gİ.FR.023.Danışmanlık Faaliyetleri Takip Formu