İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
KALİTE KOMİSYONU

 Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN  Yüksekokul Müdürü (Başkan)
 Öğr. Gör. Mehmet Ali BADEM   Kalite Koordinatörü (Üye)
 Dr. Öğr. Üyesi Semih SALMAN   Öğretim Üyesi (Üye)
 Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKOKAY  Öğretim Üyesi (Üye)
 Öğr. Gör. Ayşen ÖZMEN       Akademik Personel (Üye)
 Saliha ERTAN                             Yüksekokul Sekreteri (Üye)
 Selin ÖZSAKALLI AKTUĞ           Kalite Uzmanı  (Üye)