İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Derya SAYGILI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKOKAY YILMAZÜye

Öğr. Gör. Şule KAYA ÜNAL

Üye

Öğr. Gör. Mehmet Ali BADEM   

Üye

Öğr. Gör. Hatice DAL      

Üye

Öğr. Gör. Tuğba LÜLEÜye

Saliha ERTAN   

Üye

Burcu ÇETİN (Kalite Uzmanı)    

Üye

İKMYO Kalite Öğrenci Topluluğu BaşkanıÖğrenci Üye