İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKOKAY

Üye

Öğr. Gör. Şule KAYA ÜNAL

Üye

Öğr. Gör. Mehmet Ali BADEM   

Üye

Öğr. Gör. Ayşen ÖZMEN     

Üye

Saliha ERTAN                            

Üye

Burcu ÇETİN (Kalite Uzmanı)    

Üye